• ส่วนอำนวยการ www.ops.go.th/oga
  ส่วนอำนวยการ www.ops.go.th/oga

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

 • งานเลขานุการของนักบริหาร
 • งานสรุปมติที่ประชุมผู้บริหาร สป.วท.
 • งานบริหารจัดการห้องประชุม
 • งานควบคุมภายใน
 • งานบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวง

กลุ่มงานพิธีการและกิจกรรม

 • งานจัดงานรัฐพิธี พิธีการและกิจกรรมต่างๆ
 • งานกฐินพระราชทาน
 • งานวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
 • งานประสานงานขอความร่วมมือในงานการกุศลต่างๆ
 • กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
 • งานทะเบียนเอกสารลับ
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 • สรุปสถิติการลา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

การจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วท. ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตของ สป.วท. ประจำปี 2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บทความ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รางานผลการดำเนินงานสำนักบริหารกลาง ประจำปี 2557

ปฏิทินเหตุการณ์

July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

เว็บไซต์ ระบบงานบริการสารสนเทศ

webmail
MOST Training Center

ติดต่อเรา

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. 0 2 333 3700 ต่อ 3717-3725 , 3733-3736 , 3738-3741 Fax: 0 2 333 3833
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.