แบบสำรวจข้อมูลสถานภาพเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสารบรรณของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สำหรับใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

 • งานเลขานุการของนักบริหาร
 • งานสรุปมติที่ประชุมผู้บริหาร สป.วท.
 • งานบริหารจัดการห้องประชุม
 • งานควบคุมภายใน
 • งานบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวง

กลุ่มงานพิธีการและกิจกรรม

 • งานจัดงานรัฐพิธี พิธีการและกิจกรรมต่างๆ
 • งานกฐินพระราชทาน
 • งานวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
 • งานประสานงานขอความร่วมมือในงานการกุศลต่างๆ
 • กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
 • งานทะเบียนเอกสารลับ
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 • สรุปสถิติการลา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

การแข่งขันกีฬา วท เกมส์ ประจำปี2560 MOST GAME 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

งานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2560

พิธีมอบประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รางานผลการดำเนินงานสำนักบริหารกลาง ประจำปี 2557

ปฏิทินเหตุการณ์

January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

เว็บไซต์ ระบบงานบริการสารสนเทศ

webmail
MOST Training Center

ติดต่อเรา

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. 0 2 333 3700 ต่อ 3717-3725 , 3733-3736 , 3738-3741 Fax: 0 2 333 3833
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.