• ส่วนอำนวยการ www.ops.go.th/oga
  ส่วนอำนวยการ www.ops.go.th/oga

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

 • งานเลขานุการของนักบริหาร
 • งานสรุปมติที่ประชุมผู้บริหาร สป.วท.
 • งานบริหารจัดการห้องประชุม
 • งานควบคุมภายใน
 • งานบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวง

กลุ่มงานพิธีการและกิจกรรม

 • งานจัดงานรัฐพิธี พิธีการและกิจกรรมต่างๆ
 • งานกฐินพระราชทาน
 • งานวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
 • งานประสานงานขอความร่วมมือในงานการกุศลต่างๆ
 • กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
 • งานทะเบียนเอกสารลับ
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ
 • สรุปสถิติการลา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี.....

กิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

การเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

การเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

บทความ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท.

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

รางานผลการดำเนินงานสำนักบริหารกลาง ประจำปี 2557

ปฏิทินเหตุการณ์

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

เว็บไซต์ ระบบงานบริการสารสนเทศ

webmail
MOST Training Center

ติดต่อเรา

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel. 0 2 333 3700 ต่อ 3717-3725 , 3733-3736 , 3738-3741 Fax: 0 2 333 3833
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.